KOAIE - Proiect finanțat POCU 2014 - 2020
KOAIE - Proiect finanțat POCU 2014 - 2020

AntRES 2.0

POCU Innotech Student

TITLU PROIECT

Antreprenoriat inovativ pentru studenți, în regiunea Sud Est, AntRES 2.0

Cod SMIS: 140412

Dată începere proiect 30.12.2021. Dată finalizare proiect 30.12.2023.

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe POCU/829/6/13/
Valoarea totală a finanțării: 9.685.782.64 lei

Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Partener 1: Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud Est (PTIR SE)

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru minim 350 de studenți care doresc să demareze o activitate independentă în regiunea Sud-Est și susținerea înființării a minimum 13 întreprinderi care să dezvolte noi afaceri inovative (în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) în aceasta zonă.

FIRMA FINANȚATĂ (START-UP):
SC MK WEAR OUTFIT SRL
Registrul Comerțului nr. J39/567/08.06.2022
CUI 46264981
Shopping Cart